E
ESKUBIDEAK EZAGUTU, ESKUBIDEAK DEFENDATU
CONOCE TUS DERECHOS, DEFIENDE TUS DERECHOS
alt text here
OSAKIDETZAREN DOKUMENTUAK
Dokumentos de Osakidetza

LAN BALDINTZEN AKORDIOA
(Osakidetzak bere web orrialdean eskegita daukan Lan Baldintzen Akordioa ez dago eguneraturik 2009tik, nahiz eta LABek behin eta berriro eskatu. Osakidetzako Zuzendaritzak langileon eskubideekiko daukan errespetu faltaren adierazle. Hemen aurkituko duzun testua Osakidetzako Zuzendaritzak sindikatuoi helarazi zigun 2014an. Gaur arteko aldaketak geuk sartu izan ditugu).

> 2021ko ORDAINSARIAK

> 3/2019 INSTRUKZIOA, URIAREN 21EKOA, FUNTZIO PUBLIKOKO SAILBUORDEARENA, KONTZILIAZIO BAIMENAK PAREKATZEARI BURUZKOA


ACUERDO DE CONDICIONES LABORALES
(El Acuerdo que Osakidetza tiene colgado en su página web corporativa está sin actualizar desde 2009, a pesar de las exigencias de LAB en este sentido. Una muestra clara de la falta de respeto de la Dirección de Osakidetza hacia los derechos de las y los trabajadores. El texto que vas a encontrar aquí es el que nos envió a los sindicatos Osakidetza en 2014. Desde LAB hemos introducido las modificaciones realizadas hasta hoy).

> REMUNERACIONES 2021

> INSTRUCCIÓN 3/2019, DE 21 DE OCTUBRE, DEL VICECONSEJERO DE FUNCIÓN PUBLICA, EN RELACIÓN A LA EQUIPARACIÓN DE LOS PERMISOS DE CONCILIACIÓN


KONTRATAZIO AKORDIOA
Acuerdo de contratación


LAN-OSASUNEKO PROTOKOLOAK
Protocolos de Salud Laboral


EUSKARA PLANA
Plan de Euskara


EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO OSAKIDETZAREN I. PLANA 2021-2024
I. Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Osakidetza


alt text here
LAB DOKUMENTUAK
(deskargatu zure eskubideak!)

GURE ESKUBIDEEN GIDA
Guía breve de nuestros derechos


NON AURKITU LAB SINDIKATUA
Dónde puedes encontrarno

E